Connecting Stockholm – hur kan förorter och stadsdelar länkas närmare varandra?

Hopen – ett nytt ord som brasilianske arkitekten Filipe Balestra lanserade i fredags, när Arkitekturmuseet bjöd in till avslutningsfest på projektet Connecting Stockholm. Hopen – en kombination av orden Hope och Open – som en av de internationella workshopdeltagarna använt, som inte behärskade engelska så bra. Han ville säga Open, men det blev Hopen. Filipe fastnade för ordet, som han menade var nyckeln till att vi människor ska kunna leva tillsammans i den urbanasamhälle. Hopp och öppenhet. Under en månad har de unga arkitekterna från hela världen suttit och arbetat och intervjuat stockholmare av olika slag och ritat ut nätverk och de har bloggat längs vägen. Projektet grundades ursprungligen på Sara Göransson, också arkitekt och Filipes partner i UrbanNoveau . Deras mentor ungerskfödde arkitekten som idag bor i Paris Yona Friedman har inspirerat och guidat deras demokratiska vilja att forma urban villages. Mindre pornographic architecture och mera participatory architecture. Varför inte släppa drömmen om en skyskrapa på Lidingö. Fäll ner fallos-symbolen och bygg in bostäder under Lidingöbron med fantastisk utsikt över vattnet. De har gjort noggranna beräkningar över permakulturodlingar, bostäder av olika slag och möjligheter till en nytänkande stadsutveckling. Smittande entusiasm och väl underbyggt. Det kommer att hända saker med dem tror jag!

Nytt ord skapades i workshopen: HOPEN = hope + open
Husguden Yona Friedman – the urban village
Programansvariga Sandra Nolgren med Sara Göransson, vars masteruppsats låg till grund för projektet.
 
Filipe Balestre hade mamma på besök från Brasilien, också hon arkitekt
Och fler mammor – Sara Göranssons mamma i mitten längst bak, Isabella Löfgren brasiliansk konstnär och designern Marie-Louise Hellgren
 John Manoochehri tillsammans med Andrew, Kristina Börjesson  -alla experter och engagerade i sustainable design från olika horisonter
 
 Sandra Nolgren fick med sig sin egen italienske arkitekt kvällen till ära
Sara Göransson med kollegor från London
 Mångsysslaren och glädjespridaren Filipe underhåller gästerna som DJ support
Bäst av allt – planeringshorisonten för deras långsiktigt hållbara planer.
200 år! Lets Go!