Innovation and User Insight were key words at the Nordic Design Seminar at Museu da Casa Brasileira in Sao Paulo

Andra dagen i Sao Paulo fick jag eskort av ambassadjänstemannen Pierre Liljefeldt, som var den som hade ordnat mitt ambitiösa program och varit med från starten i denna nordiska designsatsning, som kan ses som uppstart för en större satsning år 2013. Nye ambassadören Magnus Robach har visat glädjande intresse för designområdet. Med alla kontakter som nu finns upparbetade finns goda förutsättningar. Dagsprogrammet innehöll besök på Brasiliens näst största designutbildning på universitetet FAAP, besök på privata Tomie Ohtake Institute som visar konst och design, samt besök på ett galleri hos en organisation som jobbar med design och konsthantverk som medel för att arbeta socialt med att utveckla lokalt hantverk i olika fattiga delar av Brasilien. Var rätt trött och överfylld med intryck när vi gick till sista besöket, en officiell institution finansierad av Sao Paulo stat, som jobbar med att implementera design som utvecklingskraft för små och medelstora företag, SENAI Design, inhyst i stora handelskammaren. Många utmaningar desamma världen över, som svårigheten att visa att design inte bara är lyxig och exklusiv konsumtion för överklassen, utan ett medel att utveckla samhälle och näringsliv. Som huvudläraren på designfakulteten på FAAP sade: “Idag kan man köpa teknologi varsomhelst, men man kan inte köpa användar-vänlighet” apropå angelägenheten att sätta brukare i centrum och att ge värde åt den konstnärliga unika kvaliteten i designprocessen.

After an incredible tropical thunder storm with lightning and dramatic rain, the evening cleared up, and, to our surprise, the seminar on Nordic Design Awards was actually filled with audience. Torbjörn Anderssen from Norway, myself and the moderator Adelia Borges were seated on the stage, outside on a terrace, surrounded by a warm breeze and bugs flying around, talking about design of the north. We presented the various Nordic Design Awards, why and how, and discussed the Nordic Design Philosphy in general, more relevant than ever with the many social, economic and environmental challenges we are facing. Beneficial design. The moderator stressed the humanistic and social aspects of Nordic design, and summed it up in one word: INNOVATION.

Torbjörn Anderssen, Adelia Borges, Giancarlo Latorraca