Here we go again, time for new round in the debate on a new Design Center in Stockholm

Välkommen åter Ingvar von Malmborg som skriver i Svenska Dagbladet att “Sverige behöver kreativ samlingsplats för design”. Kampen för ett formmuseum har ju faktiskt pågått i över hundra år – inte bara 20 som Malmborg skriver. (När Svenska Slöjdföreningen initialt lämnade över sina konstindustri-samlingar till Nationalmuseum). Så sent som igår satt jag och bläddrade i gamla klipp från 2006, där Bo Madestrand skrev i Dagens Nyheter: “Stockholm får Designhus 2007”. Allt var faktiskt startklart då. Så nära har vi aldrig varit, nu tycks vi längre ifrån än någonsin. Vi var nere i detaljplanerna tillsammans med Stockholms Stad och AP-fastigheter. “En internationell mötesplats för det senaste inom designområdet” som det hette i vår gemensamma programförklaring för Designens Hus på Telefonplan. Staden var klar, det var bara Kulturdepartementet och Näringsdepartementet som skulle komma överens. Men det bidde inget. Alla engagerade organisationer åkte ut i sina ringhörnor igen. Det som kunde ha blivit en samlande arena, resulterade i stället i än större fragmentering. Arkitekturmuseet fick uppdraget i stället, och har sedan 2009 försökt att hitta sin plats inom arkitektur, form och design.

Sverige som designland och Stockholm som huvudstad förtjänar egentligen både ett formmusem och ett designcenter. Se bara på konstområdet med alla hallar. Designområdet är definitivt underrepresenterat, trots att design och mode är våra största kulturområden som berör alla. Ett Formmuseum kan vi se dock se oss om i stjärnorna efter i dagsläget, om man ska tolka Kulturministerns uttalanden. Inga fler museum nu. Däremot borde vi ändå kunna få till ett Designcenter, som inte behöver samlingar och musei-status i ett första steg.

Malmborg har rätt, det har blivit läge att ta upp frågan igen. Kanske man börja i liten skala och tänka mer i termer av privata initiativ. Men det är samtidigt svårt att föreställa sig att företagen ska sponsra en grundverksamhet, vi har inte riktigt den kulturen här (ännu). Företag kliver hellre av och på när de har specifika intressen. Formmuseets vänners utmärkta föreläsningsserie på Telefonplan som pågår fram till och med 11 april, har visat tydligt på behovet. De inbjudna internationella paneldeltagarna i den första diskussionen kring ett museum, förvånades över att detta saknades i Stockholm, men uppmanade oss att sätta oss kring bordet och börja med en agenda vad vi vill göra. Platsen är det minst viktiga just nu, vi får inte fastna i den diskussionen.

The debate on the need of a Design Museum or a Design Center in Stockholm is catching heat again, after a few years rest. This is a debate that has actually been going on for over a hundred years, and not yet led to a result. How is this possible in a country with such strong design tradition as Sweden? We have the Röhsska Museum in Göteborg, and Form/Design Center in Malmö, but Stockholm, the capital, is still waiting for the right moment. For the past month, there has been a lively debate, initiated by The Friends of a Designmuseum in Stockholm, Formmuseets Vänner, and together with Konstfack and other partners a mobile exhibition platform, DesignHall, has been temporarily installed in the big black building on Telefonplan, where the Design center was supposed to move in 2007. A series of lectures have been reflecting on the need of a meetingplace for design in Stockholm. Perhaps time is finally ripe?