Swedish Fashion export is growing, despite challenging times

Framgångsrikt svenskt mode på Export och internationalisering är temat för dagens seminarium som vi håller tillsammans med Textilhögskolan i Borås, Modeinkubatorn och ASFB. Vi kommer att berätta om de projekt vi genomfört inom ramen för Handlingsplanen för Kulturella och Kreativa Näringar, i syfte att stimulera utvecklingen för modeindustrin. Först har det handlat om kartläggning, insamlande av statistik och affärsutvecklingsinsatser. ASFB initierade och genomförde studien om Modestatistik  Textilhögskolan har gjort en studie med djupintervjuer med ett antal framgångsrika modeföretag, och analyserat vilka framgångsfaktorerna är. Den rapporten presenteras för första gången idag. Svensk Form har genomfört kursen DesignForward tillsammans med Moderådet, en intensivkurs i affärsutveckling för nyetablerade små mode- och designföretag. Dessutom har vi kunnat dela ut resebidrag till medverkan på internationella arenor.

During the deepest economic crises, when all our export in traditional industries went down, the fashion export was the only growing sector. And it is still growing. A recent report, initiated by the Association of Swedish Fashion Brands together with 15 leading fashion organisations, shows that the Swedish Fashion Industry has a turnover of approx 206 billion Swedish Crowns, whereof 123 is export. Besides H&M, some 65 000 are employed in the sector, which is more than within the steel and food industry. Today we are hosting a seminar at the Museum of Architecture discussing this report, and presenting other fashion studies and projects aimed at strengthening the growing fashion industry. All these were made possible thanks to the action plan for the Cultural and Creative industries, initiated by the Minister for Trade and the Minister for Culture.

inbjudan_export

 

 

 

DSC_0144DSC_0145DSC_0137