Snapshots from Konstfack spring exhibition

Här kommer bilder från Konstfacks vårutställning, förutom de många konceptuella verk, filmer och beskrivningar som inte kommer fram i bild eller som kräver mänsklig närvaro och interaktivitet tillsammans med verken.

And here some pictures fromKonstfack, except from the many works of more conceptual nature, needing interaction, explanation and activity with the viewer: