Fruitful meeting on how to support the upscaling of small fashion companies

Lyssna på branschen! är det främsta budskapet vi vill ge till politiker och myndigheter, som har mode högt på agendan och vill se ökad tillväxt och export inom modeindustrin. Den största utmaningen för dagens hypade modeföretag är att kunna skala upp sin verksamhet. Och det behövs flera insatser och stödfunktioner på hemmaplan, innan de mindre företagen blir redo för export. Det har framkommit vid alla de tidigare möten med modeorganisationerna vi haft under året och upprepades häromdagen igen, då vi oss ner igen, Emma och Anna från Modeinkubatorn i Borås och Christine från ASFB (Moderådet kunde inte) för att se hur vi skulle samverka vidare.  Främst kring fyra huvudområden: KUNSKAP, KAPITAL, CSR och INTERNATIONALISERING. ASFB skakar fram pengar genom oss alla, till att uppdatera den välbehövliga modestatistik-rapporten, och jobbar vidare med formerna för att uppbringa riskkapital, banksamarbeten, fonder eller former för att kunna göra lån, villkorade mot order, för företag som har svårt med de långa produktionsledtiderna. För CSR-frågorna vore ett fördjupat samarbete med The Sustainable Fashion Academy önskvärt. Och så en rad insatser med hjälp av statliga medel för att höja kunskap i olika former, entreprenörskap, affärsutveckling, produktionsförståelse. Modeinkubatorn och Svensk Form gör gemensam sak i strävan att kunna komplettera modeinkubatorn med närvaro i Stockholm och helst i fler regioner, samt att kunna fortsätta med speed inkubatorer, eller intensivkurser a la DesignForward, även för de lite större företagen. SEN kanske dessa varumärken är mera redo för internationaliseringsinsatserna. VAD BEHÖVER FÖRETAGEN? är främsta frågan

The other day, we had a meeting with The Association of Swedish Fashion Brands and The Fashion Incubator of Borås  to discuss how we further can enhance the competence and upscaling efforts of our many strong creative and upcoming Swedish Fashion Brands, already in demand and  having received international acclaim in the media. The hardest part is the upscaling in production and business development. Before they are ready for export, there is a need for support functions and seed money at home. We are happy that Fashion and Design within the Creative Industries are high on our goveremental agendas, and many of our export promotion authorities are working to increase export in these fields. We try to collaborate as much as possible among the associatios, in order to create these necessary tools at home, before we are ready to meet the world full scale.