More fashion in the public budget proposal for 2014: less money for Svensk Form, but improved long term stability

Tyvärr inte tillräckligt.  En halv miljon nya pengar inskrivet i regeringsuppdraget för Svensk Form för att främja svenskt mode och design internationellt, det är förslaget i regeringens budgetproposition som just presenterats. Det är bra för långsiktigheten, då det inte är så lätt att förändra ett grunduppdrag, så det är en seger. (grundbidraget är tidigare på ca 2,7 milj SEK) Ett grundbidrag med regleringsbrev är mycket stabilare än de tillfälliga bidrag vi fått från Kulturdepartementet(1 miljon 2013) och UD (500 000 2013) tidigare. MEN det är alldeles för lite pengar för att vi ska kunna göra skillnad. Uppdraget är stort. Nu gäller det att vi kan växla upp dessa pengar, som tidigare med UD-medel i internationaliseringsarbetet, och med insatser på hemmaplan med medel från Handlingsplanen  för Kulturella och Kreativa näringar – nu hoppas vi vidare på UD, Vinnova och Tillväxtverket. Om alla samverkar går det ofta att förstärka insatser. Våra självklara partners i modesammanhanget är förstås ASFB, Moderådet, Modeinkubatorn samt Textilhögskolan i Borås m fl.

Så här lyder exakta texten för Svensk Form i bp:

Förbättrade villkor för nyskapande kultur

Svensk Form.  Regeringen beräknar att föreningen Svensk Form tillförs 0,5 miljoner kronor fr.o.m. 2014  för att främja svenskt mode och svensk design internationellt. Kultur, konstnärligt skapande och design är viktiga för landets tillväxt och konkurrenskraft. De svenska modeföretagen fortsätter att växa och allt fler satsar på en expansion i utlandet. Men den positiva utvecklingen förutsätter att duktiga kreatörer fortsatt har möjligheter att starta företag. I rapporten Modebranschen i Sverige konstateras att modebranschen 2011 omsatte 206 miljarder kronor och att modebranschen sysselsätter fler än traditionella industrier som stål och livsmedel. Av omsättningen stod exporten för 60 procent. I rapporten framgår också att modeföretagen upplever att kompetensbristen är en stor utmaning när det gäller att nå nya marknader. Genom att Svensk Form får ett fortsatt uppdrag att främja svenskt mode och svensk design i internationella sammanhang kan föreningen verka som en mellanhand och som ett stöd för mindre modeföretag vid internationella satsningar. Svensk Form ska fortsatt samverka med etablerade modeorganisationer samt samverka med de svenska modeveckorna liksom med svenska utlandsmyndigheter.

As usual in September, the public budget proposal from the Governement is presented from the Governement, to be finally decided by the Parliament in December, and executed 2014. As far as Svensk Form is concerned, we have been suggested 0,5 million Swedish Crowns extra in addition to our basic mandate from the Government (Ministry for Culture) of 2, 7 million Swedish Crowns. This is a continuation of the earlier special grants we were given in 2012-2013 to promote Swedish fashion and design internationally. We are satisfied that this is now a part of our basic grant, since our experience in working with these seed money for the small fashion and design companies is that these relatively minor efforts can have a wider impact when combined with other means. However, the amount of money is much to small, 0,5 million Swedish Crowns. Last year we had 1 million from the Ministry of Culture and 0,5 million from the Ministry for Foreign Affairs, we need at least this to make a difference. Now our hopes go to The Ministry for Foreign Affairs.