Always trying to measure everything, even if we know that it is the unmeasurable qualities which make the difference

Vi mäter och räknar, trots att vi egentligen vet att det är de emotionella och omätbara värderna som verkligen kan skapa skillnad när det gäller design, arkitektur, konst och kultur generellt. (Se min senaste krönika i Dalarnas Tidningar Att rita med hjärtat, som handlar just om långsiktiga emotionella värden). Vår tid har en fixering vid att mäta allt, särskilt i rationella ingenjörssverige. Först när det finns excel sheets och statistik tas områden på allvar. Ta mode som i så hög grand handlar om känsla, så har den fantastiska modestatistikrapporten verkligen fått genomslag och effekt bland politiker, media och hela branschen. Nu görs dessutom en uppdatering, så att det svenska modeundret finns svart på vitt. Så visst, siffror betyder mycket, och vi behöver dem som verktyg och hjälp i vårt arbete, men för att inte förlita oss på att de utgör hela sanningen och de får inte bli enda beslutsunderlaget för fortsatt inriktning. Hursomhelst, vi gör också vår läxa. Häromdagen satt vi i hela personalen och utvärderade som vi gör varje halvår, våra KVANTITATIVA mål och mätningar, område per område, från ekonomi till antal likes på facebook, nya och tappade prenumeranter osv. Här är en kort summering av Svensk Form i Siffror 2013:

 • Medlemmar: 4 000
 • Regionalföreningar: 11
 • Anställda kansliet Stockholm: 6  + 6  frilans Svensk Form + 6 frilans Form
 • Omsättning exkl medlemsintäkter: ca 12 miljoner kronor SF, ca 6 miljoner kronor Form
 • Statligt bidrag: ca 2,9 Kulturdepartementet + extra modebidrag 1,5 miljoner
 • Medlemsintäkter till Form ca 2  miljoner kronor
 • Utlandssatsningar 4  (Milano, New York, London, Tokyo)
 • Antal turnerande utställningar i utlandet 2  (Design S och Ung Svensk Form)
 • Antal turnerande utställningar i Sverige 2 (Design S och Ung Svensk Form)
 • Publika program i Stockholm i egen regi, egna lokaler 10
 • Publika program regionalt 229
 • PechaKucha Night Stockholm 9 ggr, totalt ca 2 800 besökare
 • PechaKucha Night Sverige 12 städer, ca  3 000 besökare/år
 • Mottagare av nyhetsbrev Sverige 6 ggr/år 20 000
 • Mottagare Nyhetsbrev internationellt 2/år, 13 000
 • FormDigest, engelskt nyhetsbrev 12 ggr/år 30 000 mottagare
 • FormRadion, podcast 11 ggr/år 600 lyssnare
 • Form facebook likes 12 000
 • Form app 479 downloads
 • Swedishdesign.org 230 registrerade och 108 aktiva contributors
 • Digigalt designarkiv, antal användare 3 392
 • Digitalt designarkiv 10 108 bilder, 11 134 Formartiklar, 3738 arkivvolymer,
 • Biblioteket 4 325 böcker
 • Ärenden Opinionsnämnden: 6 ärenden, 5 publicerade yttranden
 • Antal besökare Svensk Form 1 400 besökare, varav 90 internationella
 • Företagspoolsmedlemmar: 67
 • Förmånsbutiker, hotell, restauranger: 82
 • TS-upplaga FORM per utgåva 6 ggr/år : 5 800
 • FORM distribution internationellt: 30 länder, 470 prenumeranter
 • Svensk Form i tryckt svensk media: 190 artiklar
In Sweden we have an obession with measuring everything. Too much in my opinion, especially when it comes to art and culture. Institutions get financial support, only if they can prove that they have enough visitors, spectators etc. Some politicians more into numbers than others. What kind of culture does a society like that foster? Only popular culture attracting masses? How about small scale experimental poetry, music etc? How can talents and research grow in a measured society? With that said of course, numbers, measurements, statistics are superinteresting and very good. For instance all the fashion organisations toghether have presented an overall stastistic report over the growth of the Swedish Fashion industry, which has had a strong impact on the politicians, decision makers and the fashion industry as a whol. We all do our home work, and the other day we had our usual 6-month day of measuring our quantitive numbers, comparing with the past years, and the goals we have set. We all learn from it. Some of the general numbers from 2013 listed above. Numbers and excel sheets are valuable tools for our work, as long as we keep them as just a tool, not the qualitative measurements, where the emotional impact of design, architecture, fashion and all arts is what makes the whole difference. It is all about emotions.
Yngve Ekström's classic chair Lamino, still a best seller for Swedese

Yngve Ekström’s classic chair Lamino, still a best seller for Swedese