IKEA Refugee Housing now ready for larger scale production to the people in need

Strax före jul kunde man läsa i TIME om designjätten IKEA som slagit sig samman med FN för att leverera temporära hus i platta paket till syrianska flyktingläger i Libanon. Men det tog ett halvår att övertyga den libanesiska regeringen ta emot åtminstone några på prov. De var helt enkelt rädda för att de svenska husen var för bekväma och lägren skulle permanentas, ett ständigt problem. Dessutom håller husen i tre år mot de sedvanliga tältens sex månader som längst.

Det verkar paradoxalt, men försiktigheten får ses mot bakgrund av att över 2 miljoner syrianer har flytt till grannländerna sedan konflikten startade 2011, varav hälften till Libanon, som redan som det är har svårt att klara sin egen infrastruktur.

Vad man inte kunde läsa i TIME, var att Refugee Housing har stark koppling till Dalarna. Det stod inget heller om eldsjälen bakom, designern Johan Karlsson. Det började som ett studentprojekt i Formens Hus i Hällefors, där Johan sedemera blev projektledare. Varför envist hålla fast vid tält, som man använt i tusentals år? Designens uppgift är att tänka nytt. Eftersom man inte hade råd att resa ut i världen, gjorde man användarstudier med flyktingar i Fisksätra. Målet var att skapa en värdig lösning som skänkte trygghet när man stänger dörren om kvällen. Tälten var otrygga,  de vita blev som en genomlyst filmprojektion om ett ljus brann på insidan. Särskilt kvinnor hämmades och vågade inte utföra sina hygieniska bestyr.

Nästa utmaning var att få fram prototyper, där Dalarna har spelat en avgörande roll. Det var Triple Steelix (ett organ för stålindustrin i regionen) som med sitt nätverk av leverantörer tidigt trodde på idén, redan i sin linda 2008. Först letade man efter lätt, stark och kostnadseffektiv stomme till huset, med hjälp av startfinansiering från IKEA- stiftelsen och några enkla servettskisser. Dalaföretagen hade kunskap och resurser att utveckla prototyper. ”Vi gjorde den första stålstommen tillsammans och åkte till Genève och visade upp den”, berättar Johan, ”det gav resultat, UNHCR fick upp ögonen för oss, vilket så småningom ledde till samarbetsavtal UNHCR. IKEA såg framstegen och investerade mer” Många Dalaföretag har varit med i produktutvecklingen: Hydro Design Light, Sals, Samhall, ME Plåt + konstruktion, Dalarna Svetsteknik, SSAB, Dala industrilack samt Autoform.

Flera år och många miljoner senare har resultatet blivit isolerande paneler och solceller som alstrar ljus och värme samt en specialdesignad växthusväv för kylning. Barn kan läsa läxor på kvällarna, ingen insyn, och vid flytt tar man sitt lätta portabla hus med sig. Sedan sex månader finns hus i Etiopien och Irak. Just nu byggs ytterligare prototyper till Libanon. Parallellt i Sverige har nya innovativa produkter utvecklats för flyktingläger och katastrofer, som vattenrenaren Solvatten och den individuella toaletten PeePoo. Största utmaningen är att nå slutanvändaren. Tungrodd byråkrati, regler och skepsis hindrar, liksom svårigheter att finna rätt distributör. Det måste bara övervinnas!

Refugee Housing är nu redo för serieproduktion. Siktet är inledningsvis ställt på tiotusentals enheter/år, och helst ännu fler över tid. Upphandlingar pågår. Vi håller tummarna för Vansbro, Borlänge och Malung!

In December TIME Magazine published an article about the new IKEA refugee housing unit which were finally accepted by the Lebanon Governement to try out for the refugees from Syria. The only problem is that they were too nice and to comfortable, and there is a fear they might become permanent. They hold three years, compared to 6 months for a standard tent, and they give head and cold, depending on circumstance thanks to solar cells, and there is safetly and you can close your own door around you. When you are ready to move, you just pack your house down into a flat package and take it it with you.

Soon the scale of production will increase, and companies in Dalarna and Småland are bidding to get the production – and many people will get work in our regions as well – at the same time as we help saving the world. There is as always an entusiastic soul behind every good project, in this case it was a summer design office in Formens Hus in Hällefors in 2008, and a young designer Johan Karlsson who became the project manager. He is still the creative director, but many millions later first from the IKEA foundation, and under the hospices of SVID _ the Swedish Industrial Design Foundation – IKEA will now take on the larger production scale. Well done!