Almedalen to be or not to be – evalutating our participation for next year

Vår barn-workshop TALANG FINNS ÖVERALLT #talangfinnsöverallt blev nominerad till ett av de hetaste inslagen under Almedalsveckan. Inte illa med tanke på alla 4 500 programpunkter, fler än någonsin och mera av allt, valåret 2014.  Karin Ahlin, vår coach för Deadlineprojektet, initierade idén, med stöd från Konstfack, där hon också undervisar och sitter med vid antagningarna. Under året har hon varit ute i förberedande designskolor och pratat i syfte att få fler att våga söka till design- och konstutbildningar. Med sin egen slingriga väg som bas, och sakliga, konkreta tips vinner hon lyssnare. Så även barnen i åldrarna 4-9 som fick pröva på i olika stationer att bli konstnär, formgivare, designer och arkitkt, alla iklädda gula t-shirs med texten ”framtidens designer” osv som de senare vandrade genom Almedalen i till glasskiosken där det bjöds på glass. Deadline var centralt tema för Svensk Form i Almedalen, där framtidens skola stod högst på agendan. Deadline är ett projekt som drivs inom ramen för vår designutmärkelse Ung Svensk Form. Se film från Deadlineprogrammet här.Första måndagen arrangerades i samverkan med Sveriges Arkitekter, där kvalitetsbyggande/industriellt byggande, studentbostäder osv stod i fokus. Arkitekterna är starka och många (Sveriges Arkitekter 12 000 medlemmar) och de välbesökta programpunkterna arrangerades i samarbete med tunga medlemmar som Tengbom, White, Nyréns m fl. Se filmen från hela programet. Under politikerdebatten, Så Ökar vi (bo)stadsbyggandet! modererad av duktiga Emma Jonsteg, hettade det till rejält, särskilt när Oskar Öholm bostadspolitisk talsperson provocerade med uttalanden som att ”marknaden fungerar bra idag” osv. Särskilt Socialdemokraternas Veronica Palm och Vänsterpartiets Clara Lindblom var verkligen på hugget. Svensk Form höll fortsatt en panel om designutmärkelsers betydelse, och om Sverige är för litet för så många priser, ledd av Design S nya projektledare Linda Johansson. Se filmen som nu ligger uppe på Svensk Forms hemsida. Arkitektur- och Designcentrum medverkade med ett föredrag om pågående cykelutställning av Veronica Heijdelind, som fick politikerna i panelen att lova fler cykelbanor. Dag två hade vår ordförande i Svensk Form Gotland, Ahnie Gottberg, bjudit in flera företrädare för textil, mode och hantverk, där återigen de estetiska ämnena i skolan diskuterades. Kvällarna avslutades med PechaKuchor, se separat inlägg. Att vara med i Almedalen, kräver ett jättejobb, både personellt och ekonomiskt. Våra intensivt arbetande kommunikatörer Anna Bellander och Elna Lassbo slet med alla pressmeddelanden, förberedelser, twitter och facebook före, under och efter eventet. Samarbetet med Sveriges Arkitekter mycket positivt, och något vi vill forsätta med. Att vi kunde vara på den Liljehornska Gården – ett oslagbart läge mitt i Visby – tack vare Ahnie Gottberg, är helt unikt. Nu är det dags att sätta sig ner och utvärdera huruvida vi som liten förening verkligen har råd och möjligheter att satsa på detta varje år, särskilt som det ursprungligen var tänkt som en samling för att visa Svensk Form är en rikstäckande medlemsförening, men där de flesta av våra ideellt arbetande regionalföreningar inte hade möjlighet att delta. Hur gör vi det bättre nästa år? Själv var jag bara med två dagar i år, det enda jag hann se utanför vårt egna program var Stefan Löfvens klassiska socialdemokratiska tal, innan jag tog båten tillbaka till fastlandet, för att ta emot utländska gäster.

The trick is to get the politicians to come to your programs as speakers themselves, this way to make them  engage in your theme,  in our case architecture and design. The intensive Almedalen week, where politicians and opinion makers from all over Sweden meet, was larger than ever this year, preparing for the elections in September. We had to compete with 4 500 programs in all, more than ever and more visitors than ever. You can not walk more than five meters in Visby Centre without running into someone you know, or well known politicians and journalists. It is a very special phenomena every year. We arranged two full day seminars together with the Society for Swedish Architects and the Centre for Archiec ture and Design. Thanks to our chairman for Svensk Form Gotland, we could use a super central garden for our programs. The main themes for our programs was the need to build more housing in Sweden, and how to do it, and the educational systems, and the devaluation of cultural and creative subjects, despite all the talk about the creative industries as the new Swedish Steel. Our project, Deadline, talent is to be found everywhere, where we try to open up and diversify the closed design rooms, especially the possibility to enter into art and design schools for new groups in society, received lots of attention. Especially when we organized a work shop for children trying out art, design, and architecture in a playful and colorful workshop. The creators of the future. How can we prepare the children to meet and compete in a reality some twenty years from now? The traditional school system is not enough in a rapidly changing  world with increasing  information.

P1020770