Summit podcast makes excellent summary of the recent debate on what will happen with the future of the Architecture and Design scene in Stockholm

Kulturministern kom också till tals  i podcasten Summits nyttiga summering av senaste tidens debatt om ArkDes framtid – och hela den Stockholmska designsceen. Här också länkarna till SvD:s debatt mm, mina inlägg i SvD och Dalarnas Tidningar, som jag klistrar in direkt härnedan för dokumentationens skull.

Monica Fundin Pourshahidi 31 juli

Berndt Arell, Nationalmuseum 4 aug

Thomas Sandell, Architect Aug 6

Ewa Kumlin, Svensk Form Aug 6

Peter Kinnmark och Thomas Lewan 14 aug

My article in Dalarnas Tidnigar

Lots of new and old ideas are being discussed at present on where the architecture and design should be presented in Stockholm in the future – many arenas, separation between architecture and design, all together? Under the Museum of Modern Art, at the National Museum, where all the collections are, and which is now  undergoing a massive restoration, which will take many years. Soon Nationalmuseum Design moves in on a floor in the Kulturhuset Stadsteatern right in the centre. A good opportunity to test the new design scene. In my dream scenario Stockholm would have both a Design Museum, a Design centre and a Museum for Architecture – there should be room for all in a design intensive country such as Sweden!  Exciting times.

My article in a series of 6 debates in Svenska Dagbladet :

Inte antingen eller, utan både och. Sammanslagning med Moderna det bästa nu.

Var i Stockholm ska man gå för att se svensk design? Det är den första fråga Svensk Form får från utländska besökare. Vi hänvisar då till tillfälliga utställningar, olika museer, gallerier och kommersiella butiker. Designlandet Sverige saknar, till skillnad från våra nordiska grannländer, en självklar arena för design- och formområdet. Detta väcker utlandets förvåning. Som VD för Svensk Form, har jag haft all anledning att engagera mig frågan, som i dagarna fått ny aktualitet.

Nyligen entledigades chefen för Arkitekturmuseet, idag Arkitektur- och Designcentrum, i för svenska förhållanden ovanligt bryska former. Varför det skedde just nu är oklart, men händelsen har utlöst debatt, främst i SvD och i sociala media .

Debatten berör i första hand ArkDes framtid. Ska man fullfölja sitt nuvarande uppdrag, under ny kompetent ledning? Ska man ändra uppdraget? Ska det slås ihop med Moderna Museet? Chefen för Nationalmuseum, Bengt Arell, har sedan i ett inlägg i SvD belyst Nationalmuseums roll som övergripande bevarare av svensk design. Han vill ta ett samlat grepp om form och design. Vi får se hur detta kan konkretiseras när nu Nationalmuseum Design flyttar in i Kulturhuset Stadsteatern.

Kampen för ett Formmuseum och ett Designcentrum har pågått länge. Senast 2005-2007 var det nära. Men ett regeringsförslag om Formmuseum i anslutning till Nationalmuseum skrinlades, liksom långt framskridna planer på ett Designcentrum intill Konstfack på Telefonplan.

I stället utökade man Arkitekturmuseets uppdrag med design. Rent konkret flyttade man över det statliga mötesplatsuppdraget från Svensk Form till Arkitekturmuseet, liksom huvuddelen av SFs anslag. Trots för oss smärtsamma nedskärningar, skedde samgåendet med vårt fulla stöd. Vi såg fördelarna. Vi ville bidra till vad vi hoppades skulle bli en slagkraftig plattform för design och arkitektur.

Så har det inte blivit. Arkitekturmuseets vingliga väg sedan omstarten, beskrivs utförligt i Monica Fundin Pourshahidis debattinlägg i SvD. Sex år av osäkerhet, personalavhopp och utredningar. För SFs del kan jag bara konstatera att våra förhoppningar om ett nära samarbete med Arkitekturmuseet aldrig infriats.

Och vad händer nu? Jag ser klara fördelar i en sammanslagning med mellan ArkDes och Moderna, som redan har gränsöverskridande visioner, självförtroende och räckvidd. Prestige inom huset skulle inte längre stå i vägen för synergier som gagnar besökarna. Tillgängligheten är avgörande i mötet med publiken. Utställningsmediets kraft att nå ut ska inte underskattas. Särskilt inom visuellt burna områden som konst, arkitektur, form och design. Bra som utgångspunkt för debatt, program och samhällsengagemang. Se på MoMa i New York vars chef för design & arkitektur, Paola Antonelli, producerat banbrytande utställningar med sprängkraft långt utanför museets väggar.

Stärk de befintliga arenorna så mycket det går, Moderna och Nationalmuseum. Sen kan man skapa ett självständigt Designcenter när det är dags – det är en helt annan sak.

 

My article in Dalarnas Tidningar on the ongoing debate:

Debatt om arkitektur och design i Sverige i full gång inför valet

Just nu kokar debatten om designens och arkitekturens fysiska hemvist i huvudstaden. Allt började med att regeringen plötsligt, mitt i semestern, beslöt att sparka chefen för Arkitektur-och designcentrum i Stockholm (tidigare Arkitekturmuseet) och diskussionen exploderade i SvD och sociala media. Det blir visserligen en del pajkastning och huggsexa om vem som ska äga frågan. Moderna, Nationalmuseum, ArkDes eller helt nya museer, och alla debattörer ser förstås om sina hus. Vem vet, det kanske inte alls är Stockholm som är den självklara platsen för ett nytt museum? Göteborg har sitt Röhsska, Malmö har sitt, Umeå flera arenor för design och arkitektur, det fungerar utmärkt.

När jag just klev på mitt nya jobb som VD för Svensk Form, slogs det hårt på trummorna för det stora Designåret 2005, och dessförinnan för Arkitekturåret. Göran Persson deklarerade ett nytt formmuseum i regeringsförklaringen. Samtidigt planerades ett designcenter intill Konstfack. Leif Pagrotsky drev frågorna hårt från sitt håll. Sen följde bara en trött tystnad i media under många år. Nya regeringen försökte svara mot behoven, ytterligare utredningar tillsattes, välformulerade, men de flesta fastnade på skrivborden.

Efter snart 10 år blir man luttrad, men jag är ändå optimist. För just nu pågår flera lovvärda insatser. Både uppifrån och direkt från utövarna själva. Regeringens övergripande politiska mål för arkitektur, form och design ses över för första gången sen 1998. Dessutom har Dalarnas landsting tagit på sig ledartröjan för en undersökning tillsammans med Västernorrland och Örebro län för hur arkitektur och design bäst kan införlivas i den regionala kultursamverkansmodellen, den så kallade portföljmodellen, där arkitektur och design inte finns med. Vårt ojämförligt största kulturområde, som vi inte kan välja bort! Det blir ett viktigt arbete som Dalarnas landsting leder i höst. Dalarna ligger långt framme, och var redan bland de mest aktiva under Designåret. Se även exempel som mötesplatsen för kreativa näringar i Falun, Dalarna Modern, som utövarna själva startat nyligen.

Snart går vi till val. Det är svårt att veta vilken regering som har arkitektur- och designfrågorna högt på agendan, det borde angå alla. Hittills har det mest handlat om hur starkt personligt engagemang olika politiker har visat, som Persson och Pagrotsky, och i alliansen främst Ewa Björling, för mode och design på export. Visst finns ett starkt näringslivsperspektiv, men det finns även starka sociala och kulturella värden.

Oavsett platsfrågan, aktualiserar den pågående debatten de långt viktigare frågorna om arkitekturens och designens inverkan på våra liv och gemensamma miljöer, både konkret och mera subtilt i hur det formar attityder och människosyn i samtiden.

My collaborators Anna Bellander and Helene Wallin Hedström in front of ArkDes in the sun last week

My collaborators Anna Bellander and Helene Wallin Hedström in front of ArkDes in the sun last week