All losers in the election, now awaiting new government, new ministers and new policy for architecture and design

Snopet valresultat, alla förlorare. För vår del väntar vi främst på vem som blir ny kulturminister (huvudman för vårt statliga uppdrag), näringsminister och för all del utbildningsminister, med tanke på våra många hjärtefrågor om skolmiljö, de estetiska ämnenas status i skolan och breddad rekrytering, som vi delar med många andra organisationer. Samtidigt händer det mycket på arkitektur- och designområdet just nu med utredningar, fortsättningen efter ArkDes-turbulensen och knäckfrågan: Vart ska regeringens öronmärkta 9 miljoner för mötesplatsen ta vägen? I ett nystartat ArkDes, i en sammanslagning med Moderna, eller till Nationalmuseum som har samlingarna och nu startar Design-verksamhet i Kulturhuset i Stockholm? Eller kanske till och med läge att ta upp planerna på ett Designcentrum? I regeringen Göran Perssons sista regeringsförklaring 2005 stod at läsa “Sverige behöver en ordentlig samlingspunkt för form och design. Förutsättningarna för ett nytt formmuseum klargörs. Förberedelser vidtas för att Nationalmuseum ska kunna byggas ut. En arkitekttävling utlyses.”
Detta samtidigt som planerna på ett Designcenter vid Telefonplan betraktades som helt klara och planerades i budgetproppen till en början. Ikväll ska jag till möte med referensgruppen för nya Nationalmuseum Design, så får vi se vart det leder. Nya chefen för ArkDes, Kerstin Brunnberg, har öppnat dörren för oss organisationer och förra veckan hade vi ett positivt möte om möjliga samarbeten. Ny luft under vingarna, samarbete med Moderna. Några talar om Röhsska Museet. Den stora regeringsutredningen “Gestaltad Livsmiljö”under Christer Larsson har satt igång och ska vara klar i oktober nästa år, han har en gigantisk och delikat uppgift, som förstås måste begränsas på olika håll. Vi sammanträdde i SDS- Svenskt Designsamarbete igår för att se om vi ska driva någon gemensam linje, eller om varje organisation har en färdig linje, men vi bedömde att det var för tidigt för något entydigt budskap ännu. På regionalplanet har Mats Svegfors satt igång förstudien för hur design och arkitektur kommer in i de regionala strukturerna, en förstudie som Svensk Form initierat, och som Dalarnas landsting leder i samverkan med Västernorrland och Örebro län och som ska vara klar i december. Sen har vi Agendan för affärsutveckling för hantverksburna små företag inom konsthantverk, design, mode och slöjd. Därtill den export- och besöksnäringsinriktade branschinitierade agendan om “Designlandet Sverige” som VisitSweden initierat…. Det är mycket nu.

Despite an utterly depressing result in the elections, we continue our fight for a more including society, and for us, more specifically a more including design climate. As for the architecture and design area as a whole, lots of windows are opening right now, on policy level with various studies for a new policy on a governmental, as well as on a regional level. There is also an open discussion as to where the public meeting place for design and architecture will finally land, now since the Center for Architecture and Design starting anew, looking at various possibilities: 1) same solution, but with a new director 2) fusion with Moderna Museet 3) Museum of Architecture, with a unique archive – and 4) The National Museum, who has the historical and contemporary collection design objects, now moving into Kulturhuset Stadsteatern to show contemporary design in the coming years, when the museum is being rebuilt. Exciting times. Svensk Form, as well as all the other design promotion organisations, are of course all over the place ready to take part of shaping the next step of development of the design scene.

Magnus Sandebree, Västernorrland, Theresia Jensen och Malin Lagergren Dalarna och Mats Svegfors, utredaren för regionala förstudien

Magnus Sandebree, Västernorrland, Theresia Jensen och Malin Lagergren Dalarna och Mats Svegfors, utredaren för regionala förstudien