A wish list to the new Minister for Culture Alice Bah Kuhnke

Gjorde en önskelista till nya Kulturministern i min senaste krönika i Dalarnas Tidningar, där jag skriver var fjärde vecka.  Klipper in den i sin helhet när nedan. Hon verkar pigg och nyfiken så jag är försiktigt positiv som många andra. Annars har jag bytt dator, vilket är lika frustrerande som att byta telefon, innan alla funktioner på plats igen, såsom åtkomsten till min blogg. Därför  denna frånvaro trots många intressanta resor, konferens i Fisksätra och Formbärare över hela landet. Efter en vederkvickande Dalahelg i skogen med besök hos mamma är jag nu på bana igen.

“Alice Bah Kuhnke, grattis till utnämningen som kulturminister! Det är förstås svårt att veta ännu hur du ser på kulturpolitiken, eller vad du har för inställning till arkitektur och design som kulturområden, men vi väntar med spänning på dina kommande drag.

Det verkar hursomhelst lovande, att du så självklart står för en humanistisk grundsyn och sätter tillgängligheten högt. Att du låter miljöhänsyn genomsyra allt utgår jag ifrån, då det är din hemmaplan. Liksom din företrädare, har du engagerat dig i barn- och ungdomsfrågor. Hoppas att det inte stannar där, utan att du också ser kulturen i ett större sammanhang, inte endast som verktyg för demokrati, utan som grundläggande och meningsskapande i sin egen rätt.Om vi kunde ta en kaffe, skulle jag vilja visa exempel och påminna om att arkitektur och design är vårt ojämförligt största kulturområde, som påverkar varje del av vår vardag, vare sig vi vill eller inte, i den gestaltade miljön och tingen runtom oss. Något som skär igenom hela samhället, påverkar och präglar attityder och gemensamma offentliga miljöer. Här ett axplock ur önskelistan från min horisont:- tillsammans med utbildningsministern, se till att de estetiska och kreativa ämnena i skolan finns med tidigt och får högre status.

– stimulera breddad rekrytering till design- och arkitekturutbildningarna, ett inkluderande mångfaldsperspektiv som speglar verkligheten.

– driv igenom tillgängligheten fullt ut också i den fysiska miljön med målet att alla ska kunna röra sig med värdighet oavsett ålder, bakgrund, funktionshinder i samhället.

– ge resurser till fritt experimenterande, konstnärlig forskning och längre undersökande processer och inom form, design och arkitektur. Nödvändigt för utveckling.

– stimulera internationalisering, ökat utbyte och bjud in världen.

– just nu utreds regeringens politik för arkitektur, form och design i ”Gestaltad Livsmiljö”. Låt det inte bli ännu en välformulerad skrivbordsprodukt. Implementera!

– när portföljmodellen infördes med regionala kulturpengar, halkade arkitektur och design ur. Se till att det kommer in i de regionala kulturplanerna.

(När jag ändå håller på slår jag ett slag för fri entré till museer och tillgängliga bibliotek. Offentliga rum där alla är välkomna och kan röra sig fritt utan köp- och umgängeskrav).

Under senaste åren har insatser koncentrerats på entreprenörskap och företagsutveckling inom kulturella och kreativa näringar, vilket varit positivt på många sätt. Men glöm inte det konstnärliga kulturperspektivet, historiskt och för framtiden.

Hoppas att du orkar med pressen när alla kastar sig över dig och vill ha sitt. Kulturdepartementet är ett nästan ofattbart omfattande fögderi i förhållande till sin lilla budget, där både kultur, media och kyrka ska rymmas, även om idrotten nu flyttats över till annat departement. Du har ju visat dådkraft i dina tidigare befattningar och har en positiv medial medvind som du kan använda för att göra skillnad. ”

Every fourth week I write a contribution in my local paper Dalarnas Tidning, the region where I came from, and this week I took the opportunity to send a wish list to our new Cultural Minister Alice Bah Kunkhe., which is now also the minister of democracy. A big task, with small budget. She is not a regular politician, but comes from a media background as program leader, and has engaged in environmental issues + youth and church in her previous career. We know little of her engagement in culture in general, and in architecture and design in particular, but she has a fresh curiosity and openness, which might be promising. Here some of my points on the wish list:

– make sure the aesthetic and creative subjects at school are implemented early and given the same importance as the traditional subjects

– stimulate the recruitment to the design an architectural education, an inclusive diversity perspective, reflecting the reality we live in

– implement the physical accessibility overall in the society, don’t give up the goal that all citizens would be able to move around freely and with dignity in our public spaces despite background, age or physical handicaps.

give resources to free experimentation, artistic research and longer investigating processes within architecture and design – necessary for the development

– stimulate internationalization, increase exchange and invite the world.

– make sure the ongoing governmental study of the policy for architecture and design is implemented, and does not stay merely as a bureaucratic product on someones desk. 

– also make sure that design and architecture become part of the regional cultural plans.

While I am at it, I will also wish free entrance to all museums and accessible libraries all over – public and open spaces where we can all be welcome without demands of  consumption or conversation.

Mamma. Accessibility for all everywhere!

Mamma. Accessibility for all everywhere!