Svensk Form meets the new Minister for Culture Alice Bah Khunke for the first time and plans for the future

I samlad tropp traskade vi upp till kulturminister Alice Bah Khunke på vår första uppvaktning från Svensk Form och Form. Sju stycken, närmare bestämt, för att representera våra kärnområden, styrelsen, regionalföreningarna, vår historia, Form och våra utmärkelser genomUng Svensk Form. Det blev en dialog direkt, om arkitekturen och designens roll i samhället, ministern hade en öppen och intresserad attityd, bra koll på digital tjänstedesign och industridesign. Hon var särskilt intresserad av Form, naturligtvis av hållbar utveckling och av våra ansatser för att bredda rekryteringen till kreativa utbildningar. Vi  fick höra om hur hon i kulturpolitiken politik ville ge förutsättningar för kulturen att blomstra, inte detaljstyre.

Vår avsikt med mötet var mest att presentera oss och visa våra kompetensområden, liksom hur vi kan bidra till samhällsutveckling och kultur. Ordförande Stina Nilimaa Wickström inledde med att tala om Svensk Forms övergripande syfte att driva designutvecklingen i Sverige, hur vi verkar över hela landet och internationellt. Att vi vill vara med och måla upp en vision om vilket samhälle vi vill se. Vi är inte förespråkare för ett skrå, vi vill påverka både formgivare, konsumenter och medborgare. Vi sträcker oss över hela breda designområdet. Här kunde vi ge en massa exempel från historia och nutid.  Vi diskuterade vad en design- och arkitekturpolitik kan vara. Arbetet med utredningen “Gestaltad Livsmiljö” blir viktigt, och inte minst att det genomförs på alla nivåer, inte bara nationellt, utan regionalt och kommunalt  – även i kultursamverkansmodellen.

Vi välkomnade det höjda regeringsuppdraget med 1 miljon för att stärka regional samverkan, något som vi lobbat för länge, och i synnerhet genom våra 11 regionalföreningar. I vårt budgetunderlag, som vi ska diskutera vidare nästa styrelsemöte och skicka in per den 1 mars, har vi äskat igen för: stöd till nationell designutmärkelse, internationell samordnare, DesignForward och internationella resebidrag.

Vi slutade med att ministern gjorde en high-five med mig efter att jag läst upp styrelsens första gemensamma värdeord: “Vi står upp för konstnärlig kvalitet och icke mätbara värden”.

Hela förmiddagen innan hade alla medarbetare suttit med årets verksamhetsplanering, prioriterade mål och åtgärder.  I år fyller Svensk Form 170 år och Form fyller 110, ett bra tillfälle för tillbakablickar, analys och framtidsvisioner. Vi sätter Sverige i fokus i år, aktiviteter över hela landet, Almedalen och som störst vid Formslaget den 6 oktober. Internationaliseringen alltid finns kvar, men vi ligger lite lågt under året, om inte vi får några direkta uppdrag eller öppningar som vi klarar av utan alltför stora insatser, personellt och ekonomiskt. 2015 är ett öppningens år.

Yesterday we met with our new Minister for Culture & Democracy for the first time, young and sparkling, Alice Bah Kuhnke, representing Miljöpartiet (the Environment Party – the Green party). She only started her job a few months ago, but is a well known Swedish public personality from TV etc. Since it was the first time we met her, we decided to visit in a quite large group, seven of us, representing our main activities within Svensk Form and our magazine Form. The chairman and vice chairman of the board, a representative of our regional societies,  the editor in chief of Form, our librarian, and the project manager of our upcoming Young Swedish Design Award, which our Minister will inaugurate during the Stockholm Furniture & Light Fair. Svensk Form has a yearly mission by the government – about 25 % of our total turn-over – this year with an increased budget from 3,4 million Swedish Crowns to 4,4 million, the raise aimed at strengthening our regional societies and regional collaboration.

During this year, the magazine Form celebrates 110 years and Svensk Form, the oldest design organization in the world, turns 170. This gives good opportunity to look back, to analyze, and to set up visions of how we want to change society with good design and architecture in our demanding time. There are numerous social, economic and environmental challenges in front of us, locally and globally. It is also an interesting year, since the Government is making a deep investigation into forming a new policy of Architecture and Design for Sweden. Svensk Form, with all its strength and representation all over the country can play a major role in implementing this, and we will continue to be at the forefront of the design development of Sweden. 

We ended the meeting with the Minister by making a high-five for our strive to stand up for cultural quality and unmeasurable values. Looking forward to further collaboration.

Cultural Minister Alice Bah Kuhnke in the middle, surrounded by from the left Anita Christiansen, Bo Madestrand, Karin Wiberg, Björn Göransson, Stina Nilimaa Wickström, Jenny Lantz and me on the floor. In the middle the sculpture of Venus

Cultural Minister Alice Bah Kuhnke in the middle, surrounded by from the left Anita Christiansen, Bo Madestrand, Karin Wiberg, Björn Göransson, Stina Nilimaa Wickström, Jenny Lantz and me on the floor. In the middle the sculpture of Venus

 

from the left Martin Sundin, Anita Christiansen, Sarah Hurly-Åsberg, our new contact at the Ministry, Bo Madestrand, Karin Wiberg, Alice Bah Kuhnke, Björn Göransson, Stina Nilimaa Wickström, Jenny Lantz and me.

from the left Martin Sundin, Anita Christiansen, Sarah Hurly-Åsberg, our new contact at the Ministry, Bo Madestrand, Karin Wiberg, Alice Bah Kuhnke, Björn Göransson, Stina Nilimaa Wickström, Jenny Lantz and me.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

our dear old collaborator Boris Vasic is now working at the Minstry for Culture

our dear old collaborator Boris Vasic is now working at the Minstry for Culture