Swedish cultural budget raised with 359 million SEK for 2016, not yet to design and architecture

Slank in och lyssnade på Kulturministern Alice Bah Kuhnkes presentation av kulturbudgeten för 2016. Pressträffen hölls symboliskt på biografen Zita, då den stora nyheten främst handlade om höjningen av det statliga anslaget till svensk film. En ökning säger ministern, ett svek skriver Filminstitutets VD Anna Serner, och frågestunden handlade mest om det skilda synsättet. Kulturbudgeten totalt har ökat från 6,8 miljarder till 7,2 miljarder, en rejäl höjning med 359 miljoner kronor som ministern var mycket stolt över och kallade för “historisk höjning”. Fri entré, kommunala musik- och kulturskolan, och flera diskriminerings och demokratisatsningar var andra områden som lyftes fram.

Under den korta kvarten talades inget om design och arkitektur. Men för Svensk Forms del andas vi i alla fall ut efter beskedet att vi får behålla vårt anslag på drygt fyra miljoner i regeringens budgetproposition – man kan ju aldrig vara säker, särskilt som den förra höjningen (1/2 miljon) var alliansens. Självklart hade vi både äskat och behövt mera, för att minska sårbarheten och ta den höjd vi kämpar för när det gäller designutveckling, internationalisering, regionalt genomslag och framtidsfrågor. Bidraget utgör ca 25 % av vår totala omsättning, och resten drar vi in från andra privata och offentliga håll, ofta med kortsiktig projektfinansiering, vilket är en utmaning och kräver hårt arbete varje gång.

Härnäst ser vi fram mot att den bredare mötesplatsfrågan för design och arkitektur, som utreds i Gestaltad Livsmiljö (klar 14/10) och fortfarande bereds hos regeringen, får en snabb lösning  i Stockholm och dessutom verkligen tar tillvara den kompetens och de redan etablerade nätverk som finns ute i landet. Som hos Svensk Forms regionalföreningar, med närkontakt med människor och regionala aktiviteter.

Vi är också glada att se att Svegfors-rapporten “Upplev Kultur var dag” fått genomslag, med sina förslag om hur arkitektur och design kan stärkas i Kultursamverkansmodellen.  Exemplevis har landstinget i Dalarna glädjande skrivit in design och arkitektur som särskilda områden i sin Kulturplan, och bland annat att Landstinget SKA:

• samarbeta med Dalarnas arkitekturråd och Svensk Form i Dalarna för att utveckla arkitektur, form och design,
• vara delaktig i att möjliggöra mötesplatser för yrkesverksamma designers och arkitekters erfarenhetsutbyten samt workshops och arenor för publika aktiviteter inom design- och arkitekturområdet, t ex på Magasinet i Falun, Avesta Art och nya Borlänge Konsthall,
• undersöka möjligheterna för ökad samverkan med länsstyrelsen inom området,
• stimulera till ökad samverkan med Högskolan Dalarna.

Heja Dalarna – hoppas andra landsting gör detsamma.

The Minister of Culture, Alice Bah Kuhnke, presented the Cultural Budget for 2016 at the Zita Cinema. Symbolic choice of venue since the main discussion dealt with the support of Swedish Film. This was the first independent budget presented by the red & green government. In short the total cultural budget was raised with 359 million Swedish kronor, from 6,8 billion last year to 7,2 billion this year. A historic raise, as the cultural minister said proudly, and of course this is very positive. At the same time the Ministry of Culture always was the ministry with the broadest field and the least money. Since Bah Kuhnke also is the minister for democracy, the field has broadened even more with several discrimination and democracy projects. 

As for the architecture and design field, we are still awaiting the official investigation Gestaltad Livsmiljö  which will be presented on October 14th. The government also has to come up with a solution for the official meeting place for architecture and design, and the physical arena on Skeppsholmen, and possible merger of the two Moderna Museet and Centre for Architecture and Design.

At Svensk Form we were relieved to see that wee at least can keep our yearly mandate from the Government of approx 4,4 million SEK, which is about 25 % of our total turnover. We continue as before with our central and regional efforts, and coming up soon are our celebrations of Form Magazine 110 and Svensk Form 170 years. Come and celebrate with us, in Göteborg for Form on September 25th at Röhsska, and in Stockholm on October 6th at Moderna and Svensk Form. The anniversary on October 6th is taking simultaneously over the whole country at 18.45 – the year Svensk Form was founded.

Minister for Culture, Alice Bah Kuhnke presents the cultural budget at Zita cinema

Minister for Culture, Alice Bah Kuhnke presents the cultural budget at Zita cinema