Swedish Government supports a four-year program to promote Swedish Design internationally

Äntligen en möjlighet för en mera långsiktig planering i vårt internationella arbete, och inte bara ad hoc, när regeringen nu beslutat om en unik fyraårs-satsning 28 miljoner för att öka internationell  tillväxt för svensk design, arkitektur och mode. VisitSweden har fått uppdraget att leda arbetet efter beprövad framgångsrik modell med matlandet Sverige, i samverkan med Svensk Form, Association of Swedish Fashion Brands, Sveriges Arkitekter och Trä- och Möbelföretagen, som suttit med i styrgrupp och gjort förarbete, och naturligtvis tillsammans med övriga främjarmyndigheter och näringslivet inom respektive område. Tack Mikael Damberg, vilket bra beslut!
 
Utdrag ur pressmeddelandet från VisitSweden igår:
Näringsdepartementet har beslutat att satsa totalt 28 miljoner kronor från 2016 till och med 2019 på att utveckla och stärka den internationella marknadsföringen av Sverige som designland. Insatserna ska bidra till att skapa ett större internationellt intresse för design, exempelvis inom mode, arkitektur, inredning, möbler, konsthantverk och nya media i Sverige, så att exporten av designprodukter och tjänster ökar samt att fler reser hit och upplever och konsumerar svensk design. Arbetet kommer att ledas av Visit Sweden, som tillsammans med branschföreträdare inom design nu bildar ett partnerskap.
 
En nulägesanalys som Visit Sweden gjort tillsammans med Svensk Form, Association of Swedish Fashion Brands, Sveriges Arkitekter och Trä- och Möbelföretagen visar att det finns en möjlighet för Sverige att ta en tydligare internationell position och att det finns en stor potential för designföretag och besöksnäringen att växa.
 
– Design är en stark profilbärare av det svenska varumärket. Vi och våra samarbetspartners är redo att sätta igång arbetet omgående för att öka tillväxten för Sverige, säger Thomas Brühl, vd på Visit Sweden.
 
– Jag ser att detta kommer att gynna, inte bara designbranschen, utan tillväxten i stort, både för export och inhemsk konsumtion, säger Ewa Kumlin, vd på Svensk Form.
Visit Sweden och branschorganisationerna inom design ska tillsammans med Business Sweden och Svenska institutet skapa internationell marknadsföring, bland annat identifiera en position för Sverige, utveckla en kommunikationsstrategi och genomföra marknadsföringskampanjer (och satsningar?) utomlands.
 
Kommunikationsbolaget Visit Sweden har tidigare ökat den internationella uppmärksamheten för mat och måltidsupplevelser i Sverige i ett femårigt projekt. Bland annat utvecklades kommunikationskonceptet Try Swedish, som aktörer inom svensk mat nu använder framgångsrikt för att stärka Sverigebilden och Sveriges mat utomlands.
The Swedish Government will dedicate  7 million SEK per year between 2016-2020 to a unique program to promote Swedish design, architecture and fashion internationally. VisitSweden will lead the work in close collaboration with Svensk Form, Architects Sweden, TMF – The Swedish Furniture industries, and Association of Swedish Fashion Brands, and of course  several other promotion authorities and businesses.  This gives a long-awaited opportunity to plan ahead and make strategies in our international work. It can contribute to increased  tourism, to economic growth, not only within the direct field of design, but also the Swedish export potential as a whole. Thank you Minister of Enterprise, Mikael Damberg! A wise decision!
unspecified