Well organized annual meeting by Svensk Form Dalarna with grants to Sami Kallio and Martin Liljesand

Varmt tack till Svensk Forms regionalförening i Dalarna för ett innehållsrikt och välordnat årsmöte i Falun 28 maj. Vi försöker förlägga årsmötena vartannat år i Stockholm och vartannat ute i landet hos någon av regionalföreningarna. Ordförande Stina Nilimaa Wickström konstaterade efter att den digra verksamhetsberättelsen för 2015 hade presenterats, att Svensk Form huvudsakligen handlar om två saker: Att mötas och att påverka. Och det är verkligen viktigt att ses ibland – regionalföreningarna, numera 13 har tentakler, kontakter och programverksamhet över hela landet. En enad rikstäckande förening i dess rätta bemärkelse. Mikael Granberg och kollegorna i Dalarna hade lagt ner ett gediget förberedelsearbete, med utflykt till Carl Larssongården i Sundborn, årsmötesförhandlingar, stipendieutdelning och efterföljande middag och föredrag i den splitternya tillbyggnaden till Magasinet i Falun , en öppen mötesplats för de kulturella och kreativa näringarna. Dalarnas Landstings kulturchef Malin Lagergren kom och berättade om hur Dalarna förebildligt har arbetat med arkitektur- och designfrågorna, initierat och bekostat Mats Svegfors förstudie “Upplev Kultur Var Dag” och explicit skrivit in arkitektur, form och design i sin kultur- och bildningsplan. Detta förarbete har nu lett till att Dalarna fått 700 000 ytterligare medel för att under tre år verkligen implementera sina strävanden. En förebild. Desto fler regioner som självklart tar in arkitektur, form och design i sina kulturplaner, desto större blir sannolikheten att det skrivs in nationellt.

Två välförtjänta stipendier utdelades , Axel Larssons stipendium om 20 000 kronor gick till möbeldesigner Sami Kallio från Göteborg, som tyvärr inte kunde närvara i Falun, men vi får fira honom tillsammans med Axel Larssons familj vid ett senare tillfälle i Stockholm. Svensk Forms årliga stipendium om 20 000 kronor gick i år till någon som studerat vid Konsfack till utlandsstudier Martin Liljesand. Stipendienämnden ville i år slå ett extra slag för typografi och grafisk design. Martin fanns på plats i Falun och fick ta emot diplom och blomma ur Anita Christiansens hand och han kommer att utnyttja stipendiet till att åka på en typografikonferens och kurs i New York i höst.

Efter den goda middagen från lokala restaurangen Smak, avslutades programmet med två föredragningar av kulturarvet från Falu Gruva, Stora Kopparbergs Berglagsaktiebolag – och varumärket och utveckligen av Falu Rödfärg. Formgivaren och grundaren av företaget Lycka Form, Mia Svalänge, som utvecklat produkter utifrån mönster från Leksandsträkten, berättade om sina mödor när först stötte på Dräpo (dräktpoliserna) och vådan av att ge sig på dräktdelarna.

Our annual meeting in Svensk Form was held in Falun, Dalarna this year. Every other year we try to host the meetings in one of our regional societies, since we really are active all over Sweden. Our chairwoman Stina Nilimaa Wickström stated that Svensk Form was mainly all about two things: to meet and to influence. Our team in Falun had prepared an amazing program, with visit to Carl Larsson in Sundborn, followed by our yearly meeting in Magasinet Falun, a cooffice space and meeting place for local creative industries with exhibition space and more. Our meeting was held in a completely new building, where also a dinner was served, followed by presentations from the cultural director of the region, Malin Lagergren, Falu Rödfärg and designer Mia Svalänge.

Two well deserved grants were handed out to furniture designer Sami Kallio and graphic designer Martin Liljesand.

Thank you to Svensk Form Falun team for your a great day!