Svensk Form

Svensk Form and closely work related entries. For more info on Svensk Form www.svenskform.se

Good news for Svensk Form in the cultural budget for 2015

Höjt anslag med 500 000 för Svensk Form i regeringens budget för 2015 var veckans bästa nyhet och verkligen välbehövt. Vi har haft två tuffa år, samtidigt som vi känt medvind i efterfrågan, räckvidd och samarbeten, inte minst är vi nöjda med … Continue reading


A wish list to the new Minister for Culture Alice Bah Kuhnke

Gjorde en önskelista till nya Kulturministern i min senaste krönika i Dalarnas Tidningar, där jag skriver var fjärde vecka.  Klipper in den i sin helhet när nedan. Hon verkar pigg och nyfiken så jag är försiktigt positiv som många andra. … Continue reading


Here they are, my wonderful colleagues at Svensk Form presenting our coming plans

Varje höst presenterar mina medarbetare planer och tankar inför hösten och nästa år. Det finns inget mer inspirerande än att höra allas engagemang och ambitioner, jag lever länge högt på det och har fått förnyad energi för hösten. Idag är … Continue reading


Stimulating strategy discussions with the board starting off the season for Svensk Form

En oberoende opinionsbildande medlemsförening, eller en “statlig” myndighet var ett par av de motsatta huvudspåren som diskuterades kring Svensk Forms fortsatta inriktning, under styrelsens strategidag som inleder varje höst. I strategidiskussionerna är allt möjligt, och inget heligt. Tre nya styrelsemedlemmar … Continue reading


Summit podcast makes excellent summary of the recent debate on what will happen with the future of the Architecture and Design scene in Stockholm

Kulturministern kom också till tals  i podcasten Summits nyttiga summering av senaste tidens debatt om ArkDes framtid – och hela den Stockholmska designsceen. Här också länkarna till SvD:s debatt mm, mina inlägg i SvD och Dalarnas Tidningar, som jag klistrar … Continue reading


Sudden firing of museum director, sparks off a debate on the need for one or more platforms for architecture and design in Stockholm

Många har kommenterat regeringens plötsliga beslut mitt i semestern att sparka chefen för ArkDes, Lena Rahoult, bara några månader innan hennes förordnande går ut. Ett osvenskt beslut, och jag vet lika lite som alla andra varför. Är det att visa … Continue reading


Almedalen to be or not to be – evalutating our participation for next year

Vår barn-workshop TALANG FINNS ÖVERALLT #talangfinnsöverallt blev nominerad till ett av de hetaste inslagen under Almedalsveckan. Inte illa med tanke på alla 4 500 programpunkter, fler än någonsin och mera av allt, valåret 2014.  Karin Ahlin, vår coach för Deadlineprojektet, initierade … Continue reading


Svensk Form Annual meeting in Umeå with almost all regions present and a swining night in Umeå

10 av elva regionalföreningar fanns på plats i Umeå för Svensk Forms årsmöte. Gotland hann nästan med sista flyget. I så fall hade det varit rekord om alla varit med. Vi var hursomhelst dryga trettiotalet medlemmar som tagit oss till … Continue reading


Time to take the next step with Deadline aimed at increasing diversity in the recruitment to design school

Igår höll vi parallella seminarier i Göteborg och Stockholm inom projektet Deadline – för ett mera inkluderande designklimat. Många grupper av unga är underrepresenterade på de skolor som utbildar i design, kommunikation, konst, mode, arkitektur och konsthantverk och vi väcka … Continue reading


You are young enough all the way up until 36 to apply to Ung Svensk Form, take the chance

Vi har nu höjt åldern till 36 år för att kunna söka till Ung Svensk Form, då vi märker att studenterna på utbildningarna blir allt äldre och att det tar längre tid att hitta sin yrkesväg idag. För unga arkitekters … Continue reading